Közösségek

A plébánia – II. János Pál pápa szavaival – „testvéri közösségként Isten családja, az emberek otthonai között jelenlévő Egyház”, (Christifideles laici, 26-27.). Konkrét közösség tehát, amelynek célja Isten dicsőítésére összegyűlni a szentmisén, Krisztus tanítását hallgatva gazdagodni és az Ő örömhírét továbbadni másoknak is, valamint Isten szeretetéről tanúságot tenni a világban.

E három célt tükrözik a plébánia alább ismertetett tevékenységei, programjai és közösségei. Merthogy a plébánia a „közösségek közössége”: mindenki megtalálhatja köztük a saját életállapotának, lelkiségének és tehetségének megfelelőt. Vasárnapról vasárnapra pedig mind együtt veszünk részt az Egyház egységét megvalósító és kifejező szentmisén. A közösséghez tartozás lehetőség, de egyben feladat, sőt hivatás is: mindenki vegyen részt annak építésében. Elsősorban jelenlétével, de lehetőségeihez mérten más szolgálatokkal is, illetve az anyagi szükségletekhez történő hozzájárulással.