Új Szív közösség

A karizmatikus megújuláson keresztül, a Szentlélek megújította emberek millióinak életét és hitét. Ez csak úgy lehetséges, ha átadjuk életünket Krisztusnak és Szentlelket behívjuk az életünkbe. Erre törekszünk mi is. Ezért hívjuk segítségül a Szentlelket és próbáljuk az életünk további területeit átadni Jézusnak. Kérjük a Szentlélek kiáradását az életünkre és a karizmákat, hogy azokkal az egyházban a testvérek felé szolgáljunk.

Alkalmaink

Heti rendszerességgel összejövünk imádkozni és Isten dicsőíteni gitárral és énekekkel. Hisszük, hogy a teremtettségünk egyik célja, hogy Isten dicsőségét keressük és hirdessük. Megtapasztaljuk, hogy a dicsőítés közben Istentől lelki áldásokat kapunk, amiket szeretnék tovább adni másoknak is.

A dicsőítés után a hitünkkel kapcsolatos témákat dolgozunk fel és beszélünk meg közösen.

Szolgálataink

Nemcsak egyénileg, hanem közösségi szinten is próbálunk bekapcsolódni a plébániánk életébe. Így pl. minden hónap első keddjén - este 7:00 órakor - dicsőítő alkalmat vezetünk a templomban, illetve a Magyar Városmissziós Szolgálattal együttműködve. Ezeken az alkalmakon megtapasztalhatjuk a Szentlélek jelenlétét és erejét az imádság által. Mindenkit szeretettel várunk!

Évente több alkalommal megyünk más plébániákra, dicsőítő szolgálatban segíteni.

Kapcsolódunk a "nagy katolikus karizmatikus családhoz" is. Így a karizmatikus megújuláson belül is vállalunk szolgálatokat: Pl. 24 órás és Holywin (szent győzelem) dicsőítések megszervezése és lebonyolítása a MAVÁRSZ keretein belül.

Betegekért végzett imaszolgálat.

Miért vagyunk Új Szív közösség?

A válasz egyszerű: Mindannyian vágyunk arra az Új szívre, amit Jézus megígért. Azt szeretnénk, hogy Jézus alapjaiban formáljon át mindannyiunkat. Ebben szernénk készségesek lenni és együttműködni a Teremtővel. Úgy hisszük, hogy ez csak a Szentlélekkel valósulhat meg.

Nyitottak vagyunk azon testvérek befogadására, akik ezt az "Új szíves" utat szeretnék járni. Akit jobban érdekelne a közösségünk illetve katolikus karizmatikus megújulás az a triszterer(at)gmail.com email címen érdeklődhet!